A A A

5% הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי "חבר" ועד 4 תשלומים שווים


5% הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי "טוב" ועד 4 תשלומים שווים


טיולים וימי כיף-סוד המגילות הגנוזות

סוד המגילות הגנוזות


ממערות קומראן שבמדבר יהודה להיכל הספר בירושלים בעקבות המגילות הגנוזות יציאה מנקודת המפגש באוטובוס מפואר ובליווי מדריך מורשה צמוד. עצירה להתרעננות וארוחת בוקר (עצמית) בדרך. נתחיל בסיורינו באתר, במדבר יהודה, מול הנוף עוצר הנשימה של מצוקי והרי ים המלח ומדבר יהודה.מערות קומראן-בשנת 1946 נער בדואי, רועה צאן שיצא לחפש עז תועה, גילה מערה ובה כדי חרס שבתוכם מוסתרים כתבי יד ומכרן לסנדלר. תגלית זו הובילה לגילוי 929 כתבי יד במקום כחלק מתגלית מגילות ים המלח. לאחר גילוי המגילות נערכה חפירה ארכאולוגית באתר וממצאיה שרידי יישוב שנבנה על פי הערכות החוקרים בין השנים 150 ל-130 לפני הספירה. לדעת מרבית החוקרים הייתה נקודת היישוב מקום משכנה של כת יהודית, כת מדבר יהודה. ישנה סברה מקובלת שזו כת האיסיים הנזכרת פעמים רבות בכתבי יוסף בן מתתיהו, פילון ופליניוס הזקן, ולכן גם נקראת לעיתים "כת קומראן". נסייר במקום בו חייו חיי קהילה וקודש על פי אותו תקנון ממגילת הקלף שהוטמנה במערה הסמוכה. מיעוט החוקרים חולקים על דעה זו וטוענים שהאתר שימש כביתה של משפחה רומאית עשירה או אף מבצר לחיילי ליגיון רומאים. בדרכנו במעלה הדרך לירושלים, נעצור באתר ייחודי – גלריית שטח, בה מיטב אומני גרפיטי, מהארץ והעולם מביעים מחאה על מצבו של ים המלח ההולך ונעלם, באמצעות ציורים על בתים. נבקר "בהיכל הספר" במוזיאון ישראל בירושלים-מקום משכנן של המגילות הגנוזות – השמורות בתנאים ייחודיים למען שימורן. ארוחת צהריים מלאה. 16:00 יציאה משוערת לנקודת המפגש.

תאריך

יום

מחיר לאדם

הערות