A A A

5% הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי "חבר" ועד 4 תשלומים שווים


5% הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי "טוב" ועד 4 תשלומים שווים


טיולים וימי כיף-לקראת שבת בבני ברק - טיול ערב

לקראת שבת בבני ברק - טיול ערב


סיור פיוטי לקראת שבת ברחובות בני ברק המשלב שירה ופיוטים בעקבות הכיסופים לשבת... יציאה מנקודת המפגש באוטובוס מפואר ובליווי מדריך מוסמך. הסיור מתחיל בפינת הרחובות זבוטינסקי ור' עקיבא נבקר במקום בו הייתה הבאר המים ובבתי הכנסת לאורך רח' רבי עקיבא נפגוש במפעלי החסד הגדולים ונשמע על ר' ישעיהו קרליץ "החזון איש" נעלה דרך חסידות גור לתצפית מ"הר הברכה" ונחזה מקרוב "בברכת ה' היא תעשיר" נרד דרך גן עקיבא גור לעירית בני ברק (נשמע כיצד נבחרים לראשות העיר פה אחד ללא בחירות). נמשיך בשדרת "גרשטקורן" למפעלו הגדול של ר' שלמה יוסף כהנמן ישיבת פונוביץ' ,ונסיים בשטיבלך –איצקוביץ. נקנח ב"טועמיה חיים זכו" –טעימה קטנה ממטעמי השבת (צ'ולנט מהביל /קיגל ריחני). נסיים ב"חלות לשבת" במאפיה מקומית. בסיור משולבים קיטעי פיוט ושירה. הערה: יש להצטייד במזון ליום שלם, לבוש חם, כיפות לגברים וכיסוי ראש וכתפיים לנשים.

תאריך

יום

מחיר לאדם

הערות