A A A

5% הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי "חבר" ועד 4 תשלומים שווים


5% הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי "טוב" ועד 4 תשלומים שווים


טיולים וימי כיף-זורמים על הנחל בדרך לצפת

זורמים על הנחל בדרך לצפת


נחל עמוד, משטרת עין תינה, עין יקים, אמת המים, בריכת אגירה, בוסתן משוקם, בריכות שכוי וסיור מרגש בצפת
יציאה מנקודת המפגש באוטובוס מפואר ובליווי מדריך מוסמך. עצירה להתרעננות וארוחת בוקר (עצמית). משטרת עין תינה - תחנת משטרה מתקופת המנדט הבריטי. עין יקים – מעיין שופע הנובע כל השנה. אמת מים – שרידי אמת מים שהובילה מים מהמעיין לטחנות הקמח ולגידולים חקלאיים. בריכת אגירה – בריכות בהם נאגרו מים לטובת החקלאות המקומית. בוסתן משוקם – שחזור של החקלאות המסורתית שהיתה נפוצה בנחל . נקודת תצפית – תצפית מרהיבה על נופיו היפים של שמורת נחל עמוד . בריכות שכוי – כאן בצל עצי דולב ערוץ הנחל מתרחב לבריכות קטנות ויפות בהן ניתן לשכשך את הרגליים . ארוחת צהרים מלאה. צפת – סיור מורשת ברובע היהודי בצפת, בית הכנסת של רבי יוסף קארו, בית הכנסת אבוהב, בית הכנסת האר"י הקדוש, בית משפ' אבו ותצפית על בית העלמין של צפת וסיפור המקום. 16:00 יציאה משוערת לנקודות המפגש.

תאריך

יום

מחיר לאדם

הערות

189 ₪

המחיר כולל: אוטובוס ומדריך מורשה צמוד, כניסה לאתרים וא. צהריים מלאה.