A A A

5% הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי "חבר" ועד 4 תשלומים שווים


5% הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי "טוב" ועד 4 תשלומים שווים


טיולים וימי כיף-קברות צדיקים

קברות צדיקים


הרשב"י במירון, יונתן בן עוזיאל בעמוקא, הרמב"ם ורבי מאיר בעל הנס בטבריה
יציאה באוטובוס מפואר מנקודת המפגש בליווי מדריך מוסמך. עצירה לארוחת בוקר עצמית בדרך. מה מחכה בסיור: נתחיל את ביקורנו בהר 'מירון' עם ביקור בקברו של רבי שמעון בר יוחאי כותב הזוהר הקדוש ובנו אלעזר (הקבר נחשב כסגולה להצלחה), משם נרד אל יער ביריה היישר לקברו של רבי יונתן בן עוזיאל ב'עמוקה' מתלמידי הלל הזקן (ביקור בקבר נחשב לסגולה לזיווג ופרי בטן). לסיום ניסע לעיר טבריה ונפקוד את קברו של רבי מאיר בעל הנס (סגולה לפרנסה-אלקא דמאיר ענני) ואת קבר הרמב"ם (סגולה לבריאות- ספריו משמשים עד היום לרפואה האלטרנטיבית). 16:00 יציאה משוערת חזרה לנקודת המפגש.

תאריך

יום

מחיר לאדם

הערות

149 ₪

המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד ומדריך מורשה צמוד - ראש חודש טבת.