A A A

5% הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי "חבר" ועד 4 תשלומים שווים


5% הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי "טוב" ועד 4 תשלומים שוויםתקנון דמי ביטול


נופשונים:

  1. מרגע ההזמנה ועד 14 ימי עסקים (ימים שאינם מנוחה-שישי/שבת/חגים) 5% דמי ביטול או 100 ₪ הנמוך מביניהם וזאת במידה ויש 14 ימי עסקים עד היציאה לנופש.
  2. 14 ימי עסקים ופחות (ימים שאינם מנוחה-שישי/שבת/חגים) עד היציאה לנופש 100% דמי ביטול.

יום כיף/טיול:

  1. מרגע ההזמנה ועד 5 ימי עסקים (ימים שאינם מנוחה-שישי/שבת/חגים) 5% דמי ביטול וזאת במידה ויש 5 ימי עסקים עד היציאה לטיול/יום כיף.
  2. 5 ימי עסקים ופחות (ימים שאינם מנוחה-שישי/שבת/חגים) עד היציאה לטיול/יום כיף 100% דמי ביטול.

הערה:

  1. מדיניות תקנות דמי הביטול של חברתנו נתמך על פי חוק הגנת הצרכן.

איחורים ליום כיף/טיול

נקבעה שעת איסוף והלקוח לא הגיע בזמן-אין שום החזר כלל -100% דמי ביטול.תותר ללקוח להצטרף ולהגיע לאחר מכן בכוחות עצמו למסלול הטיול ולהיפגש עם הקבוצה.

איחורים לנופשון

נקבעה שעת איסוף והלקוח לא הגיע בזמן-אין שום החזר כלל -% 100 דמי ביטול. תותר ללקוח להצטרף ולהגיע לאחר מכן בכוחות עצמו למלון.

תקנון, תנאי השתתפות ומידע כללי


התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין לפי העניין יחולו על רכישת טיולים ונופשים מאת שפר את אלי לוי בע"מ או כל מי מטעמם אשר יקראו כולם ביחד קבוצת "שפר את אלי לוי בע"מ (המכונה סנצ'ורי21). הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיהם, רכישת טיול/נופש מחברת "שפר את אלי לוי בע"מ" מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הרוכש/נוסע וכל מי מטעמו לכל האמור לעיל בתנאים הכלליים ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו לכל האמור בתנאים הכלליים ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד חברת "שפר את אלי לוי בע"מ ו/או מי מבעליה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם על פי המפורט בתקנון החברה. לא תישמע כל תלונה של נוסע כי לא הופנתה תשומת ליבו לתנאים קודם הירשמו לטיול. סנצ'ורי 21 הינה שמה המסחרי בלבד של מח' נסיעות ותיירות בקבוצת שפר את אלי לוי בע"מ.

תחבורה אווירית (בטיסות פנים בישראל)

כרטיס טיסה בחברת תעופה במחלקת תיירים בתעריף קבוצתי המחייב יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו ועל פי המסלול המפורט.אין חברת "שפר את אלי לוי אחראית לאיחורים/ביטולים ו/או שינויים שחל בחברות התעופה. כל טענה תופנה ישירות לחברת התעופה המספקת את השירותים האוויריים.

מטען (בטיסות פנים בישראל)

מטען הנוסע יכלול מזוודה בינונית אחת ותיק יד לכל נוסע, אשר משקל המזוודה הכולל לא יעלה על 20 ק"ג.תנאי המטען בטיסות נקבעים ע"י חברות התעופה. ועל הנוסע לוודא אצל סוכני הנסיעות. עבור מטען עודף או גודל מזוודה חריג , תגבה חברת התעופה תשלום נוסף מהנוסע.

תחבורה יבשתית

בנופש-אוטובוס/מיניבוס (בהתאם לכמות הנרשמים) נוח להעברת הנוסעים וחפציהם לכל בתי המלון ומהם הכלולות במחיר כפי שפורט. בטיול-אוטובוס/מיניבוס (בהתאם לכמות הנרשמים) עם מיזוג אוויר בהתאם לעונות השנה.

טיולים וימי כיף

בכל מסלול טיול המופיע בחוברת פורטו הסיורים על סוגיהם השונים והביקורים הכלולים בטיול תחת הכותרת : "המחיר כולל".סיורים מודרכים באתרים מסוימים הינם בהדרכת מורי דרך מקומיים ויערכו בהדרכת מלווה הקבוצה, סיורים אלו קצרים מסיורים מודרכים. סיורי ערב: יתבצעו לרוב בתחבורה ציבורית ו/או ברגל.

בתי מלון

בתי המלון הינם בדרגה ובסיווג שצוינו, האחסון בחדרי סטנדרט יהיה לשני נוסעים בחדר אלא אם הוזמן אחרת על פי המזמינים.

כלכלה

בכל מסלול טיול/נופש המופיע בחוברת פורטו הארוחות הכלולות.

מלווה הקבוצה (מורה דרך)

מלווה קבוצה (מורה דרך) ישראלי מוסמך מצוות המלווים של קבוצת "שפר את אלי לוי"

תשר (טיפים)

תשר לנותני השירותים כגון: נהגי האוטובוסים, מדריכים מקומיים וסבלים במלונות.

מיסי נמל

מיסי נמל, תוספת דלק והיטלי בטחון , אשר נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ.

שונות

כרטיסים למופעים ובילויים שלא נכללו בטיול/נופש, משקאות, שיחות טלפון, כביסה, שימוש במכשיר וידאו במלון, מטען עודף וכל שירות בעל אופי אישי, אינם כלולים במחיר.

תנאים כללים

הטיולים המוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמתו של נוסע לטיול ו/או השתתפות בטיול, מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. תנאי ההשתתפות והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות בין הנוסע לנרשם לטיול לבין משרדנו או מי מטעמו. לא תתקבל טענה כי הנוסע לא קרא ו/או לא הסכים לתנאים והמידע המופיעים בתקנון זה, קודם להרשמתו לטיול ו/או השתתפותו בטיול.

ביצוע הטיולים/נופשים

קבוצת "שפר את אלי לוי בע"מ" תהיה רשאית עד 5 ימי עסקים (ימים שאינם מנוחה) לפני יציאת הטיול ו 14 ימי עסקים (ימים שאינם מנוחה) או מאוחר יותר (במקרים חריגים),לבטל כל טיול/נופש מכל סיבה שהיא, לרבות אם מס' הנרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול/נופש, על פי שיקול דעתה של "שפר את לוי בע"מ". ביצוע הטיול/נופש מותנה במס' משתתפים מינימלי ובכל מקרה בטיול/נופש לא ישתתפו נוסעים במס' העולה על מס' מקומות הישיבה באוטובוס. הודעה על ביטול הטיול/נופש תימסר לנוסעים ע"י "שפר את אלי לוי בע"מ" או סוכני הנסיעות מטעמה, תוך פרק זמן סביר לאחר קבלת ההחלטה על הביטול. כספים ששולמו, יוחזרו במלוא הסכום ישירות או דרך סוכן הנסיעות.